Editorial Board

Editor-in-chief, Deputy Editor, Editorial Board

Editor-in-chief

 • Noriaki Ichihashi, Kyoto University

Deputy Editor

 • Hideaki Onishi, Niigata University of Health and Welfare

Editorial Board

 • Tome Ikezoe, Kyoto University
 • Hiroaki Abe, Konan Hospital
 • Masayuki Uchi, Toho University Omori Medical Center
 • Ryo Kozu, Nagasaki University
 • Shuko Saiki, Tohoku Fukushi University
 • Miki Sakamoto, Kitasato University
 • Harutoshi Sakakima, Kagoshima University
 • Seiichirou Shimada, University of Fukui Hospital
 • Kenichi Sugawara, Kanagawa University of Human Service
 • Haruhiko Sato, Kitasato University
 • Hiroshige Tateuchi, Kyoto University
 • Eiki Tsushima, Hirosaki University
 • Tetsuya Takahashi, Juntendo University
 • Takuo Nomura, Kansai University of Welfare Science
 • Hiroyuki Hashidate, Kyorin University
 • Yasuhide Nakayama, The Jikei University Hospital
 • Taketo Furuna, Sapporo Medical University
 • Hiroshi Maejima, Hokkaido University
 • Kazuhiro Harada, Kibi International University
 • Hyuma Makizako, Kagoshima University

Editorial Advisory Board

 • Tadayoshi ASAKA
 • Takehiko DOI
 • Mutsuaki EDAMA
 • Hidemi FUJINO
 • Hiroyuki FUJISAWA
 • Yoshihiro FUKUMOTO
 • Yumi HIGUCHI
 • Junichiro INOUE
 • Yasuto INUKAI
 • Kazuto ISHIDA
 • Mizuri ISHIDA
 • Hiromitsu ITOH
 • Kazuhiro IZAWA
 • Naoto KAMIDE
 • Kentaro KAMIYA
 • Fuminari KANEKO
 • Hideto KANZAKI
 • Keisuke KAWAKAMI
 • Nobuhiro KITO
 • Masayoshi KUBO
 • Masafumi KUBOTA
 • Kazue MORII
 • Shu MORIOKA
 • Tomoyuki MORISAWA
 • Shinichiro MORISHITA
 • Hideki MORIYAMA
 • Ken MURAMATSU
 • Toru NAKA
 • Masatoshi NAKAMURA
 • Jiro NAKANO
 • Tatsuya NAKANOWATARI
 • Manabu NANKAKU
 • Tomohiko NISHIGAMI
 • Ippei NOJIMA
 • Yukari OHASHI
 • Yohei OKADA
 • Rei ONO
 • Michihiro OSUMI
 • Naofumi OTSURU
 • Masakazu SAITOH
 • Noboru SEKIYA
 • Hisato SUGATA
 • Minoru TABATA
 • Satoshi TAKAGI
 • Akiyoshi TAKAMI
 • Atsuhiro TSUBAKI
 • Toshiya TSURUSAKI
 • Shigeru USUDA
 • Satoru WATANABE
 • Minoru YAMADA
 • Tomofumi YAMAGUCHI
 • Toshiaki YAMAZAKI
Go to TOP